PHP

Простий приклад реалізації MVC на PHP

<u>foo.php</u> <?php
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=testdb;charset=utf8', 'username', 'password');

// Make your model available
include 'models/FooModel.php';

// Create an instance
$fooModel = new FooModel($db);
// Get the list of Foos
$fooList = $fooModel->getAllFoos();

// Show the view
include 'views/foo-list.php';

<u>models/FooModel.php</u>
<?php
class FooModel

Модель-вид-контролер (MVC)

Модель-вид-контролер (MVC)

Моде́ль-вид-контро́лер (або Модель-вигляд-контролер, англ. Model-view-controller, MVC) — архітектурний шаблон, який використовується під час проектування та розробки програмного забезпечення.

Паттерни або шаблони проектування програмного забезпечення

Паттерни або шаблони проектування програмного забезпечення - це своєрідні групи вказівок спрямовані на полегшення вирішення задач об'єктно-орієнтованого програмування (в нашому випадку). Шаблон не можна вважати закінченим зразком, що не дозволяє проводити його трансляцію в код програми. Такі шаблони зазвичай служать прикладами для рішення певної задачі та ілюструють відношення між класами і об'єктами, проте не вказують як реалізувати саме відношення.

Інтерфейс та абстрактний клас у PHP та їх відмінності

Інтерфейс та абстрактний клас у PHP та їх відмінності

Інтерфейс для об'єкта на PHP чи будь якій іншій мові ООП - це структура, яка оголошується  з допомогою ключового слова interface та використовується для того, щоб вказати які методи повинен мати клас, який наслідує цей інтерфейс. Ці методи повинні бути типу public, а їх реалізація в тілі інтерфейсу є відсутньою. Інтерфейс може наслідуватись іншим інтерфейсом з допомогою ключового слова extends. Для класу, який наслідує інтерфейс, використовується ключове слово  implements.

Вступ в PHP

Враховувючи те, що про PHP написано вже досить багато, не будемо "придумувати колесо", а звернемось до інформації, яка є представленою у Вікіпедії.

Syndicate content